A "Pedagógiai és egyéb képzési programok kidolgozása" munkacsoport tevékenysége "dióhéjban" az elmúlt másfél év távlatából

A "Pedagógiai és egyéb képzési programok kidolgozása" munkacsoport megszervezése több mint másfél éve kezdődött a pályázatban kitűzött célok megvalósításának érdekében.

A munkacsoport kiemelt feladata volt, hogy a képzési programok elkészítését, szervezését a pedagógiai programban megfogalmazott célok mentén megvalósítsa, a feladatokhoz az oktatókat, szakembereket felkérje, az ide kapcsolódó munkafolyamatokat, rendezvényeket gondozza, koordinálja és lebonyolítsa.


Már az első periódus munkálatai is jelentős aktivitást igényeltek, de a résztvevők, a szakkollégium érdekében megnyert kollégák lelkesedése, szakértelme jelentősen hozzájárult a gördülékeny munkához. Ennek az időszaknak az eredményei között említhető a pedagógiai program kidolgozása, 18 új képzési program és a hozzá kapcsolódó prezentációs-oktatási anyagok elkészítése. Megtervezésre kerültek a képzési tervekhez kapcsolódó tananyagírás előkészületei is, így a következő szakaszban elkészítendő könyvek, szöveggyűjtemények és oktatási segédanyagok elkészítésének munkálatai is gördülékenyen folyhattak.

Kiemelten fontos programként jelent meg az un. ismeretterjesztő közösségi tábor előkészítése és lebonyolítása, amely az elmúlt év tavaszán jelentett különösen jelentős szervezési feladatot. 2014. május 16-20. között valósult meg Erdélyben a tábor, amely – a szakkollégisták visszajelzései alapján – nagyon sok élményt, ismeretet és tapasztalatot jelentett mindenki számára.

Sikerült bepillantást nyerni hallgatóinknak az ott dolgozó kutatók, gyakorló pedagógusok, hallgatók, közéleti személyek segítségével a határon túli nemzetiségi közösségek - kiemelten a roma és a magyar – mindennapi életébe, sikereibe, megoldásra váró problémáiba.


Történelmi, kulturális és természeti látványosságokat kerestünk fel, amelyekhez kapcsolódva a szakkollégistáink is rövid "idegenvezetéssel" készültek, a szakmai vezetők pedig további kiegészítésekkel, érdekességekkel gazdagították a látottakat.

Minden este megbeszéléssel zárultak a napok, ahol a szerzett élményeket, tapasztalatokat elevenítettük fel, de számos új ötlet, javaslat született a későbbi kollégiumi munka még színesebbé, tartalmasabbá tételéhez.


A tanulmányút csoportformáló szerepéről a hallgatók többek között így nyilatkoztak: "…az öt nap alatt jobban megismerhettük egymást, a közös élmények közelebb hozták a szakkollégium tagjait, és tanárainkkal is közvetlenebb kapcsolatot alakíthattunk ki". - Lázi Anett, Lázár Leila

A nyári és őszi időszakban rendkívül intenzív tevékenységet igényelt a munkacsoportban dolgozó kollégáktól a 18 képzési program megfelelő elemeihez elkészíteni az időarányosan megvalósítandó további képzési anyagokat.

Ebben a folyamatban látott napvilágot a kurzusokkal öszefüggő 9 szöveggyűjtemény, 3 módszertani segédanyag, és 5 munkafüzet, valamint a programokhoz kapcsolódó 9 könyv befejezése is az utolsó fázisához érkezett. A magas szakmai színvonal biztosításának érdekében a tananyagok elkészítése során a kollégák igen körültekintően jártak el, rendszeresek voltak az egyeztetések, konzultációk.


Az elkészült munkákhoz próbakurzusok szervezése is történt az ősz folyamán. Ezeknek a foglalkozásoknak az volt a fő célja, hogy a kidolgozott programokat megismertessük a hallgatókkal, hatékonyságukat kipróbáljuk, és a szakmai tapasztalatok alapján véglegesítsük azokat. Kiemelten társadalomtörténeti kérdések, kisebbségi autonómia, önkormányzatiság, cigány/roma kulturális örökség kérdéskörei kerültek ekkor a középpontba, de az egyéni bánásmód és a tanulásmódszertan témakörei is színesítették a foglalkozásokat. Az alkalmak során szerzett tapasztalatok számos pozitív visszajelzést adtak az elvégzett munkához, de egyben jó támpontot nyújtottak az átgondolandó kisebb változtatásokhoz is.

A munkacsoport tevékenysége tovább folytatódik többek között a könyvek véglegesítésének fázisával, és egyben egy új szakasz is kezdődik a közeljövőben az elkészült tananyagok gyakorlati alkalmazásával.

Dr. Kovács LászlóDíjat kapott az Egri Roma Szakkollégium Elnökségi tagja

Buri Evelin az Eszterházy Károly Egyetem tanévnyitó ünnepi szenátusi ülésén megtisztelő díjat a „Roma Tehetségekért” vehetett át. Evelin kiemelkedő közösségi munkáját, az elnökségben betöltött meghatározó szerepét ismerte el az Egyetem és a Szakkollégium vezetése. Szerencsére munkájával a diploma megszerzéséig, még egy féléven át segíti a Szakkollégium célkitűzéseinek megvalósulását. A díjhoz és munkájához szívből gratulálunk és sok sikert kívánunk.
Egri Roma Szakkollégium tagjai és mentorai

Tehetségnap az Egri Roma Szakkollégiumban

Szeretnénk figyelmetekbe ajánlani az Egri Roma Szakkollégium soron következő rendezvényét, amely egy tehetségnap: 2016. április 26-án 1600 órától az Érsekkerti épület 2-es termében lesz.
 Bővebben

Együtt vagy sehogy

Közösségi beavatkozások egy miskolci lakótelep életéből egy civil, és szociális szektor összefogásával.
Ezt a címet viselte az az előadás, melyet a roma szakkollégium szervezett október 19-én.  Bővebben

Gólyatábor

Szakkollégiumunk az idei tanévet is egy nagy volumenű programmal kezdte meg, ugyanis második alkalommal vettünk részt az EKF Gólyatáborán. Célunk nem volt más, mint hogy az EKF-re most felvételt nyert hallgatóival személyesen vegyük fel a kapcsolatot, és természetesen a teljesség igénye nélkül betekintést engedjünk a mögöttünk álló évek munkásságába, valamint jövőbeli terveinkbe.  Bővebben

Társadalompolitikai Akadémia

Ezen a nyáron meghívást kapott az Egri Roma Szakkollégium a Roma Társadalompolitikai Akadémiára.
Idén augusztus 23-25. között került megrendezésre Balatonföldváron a budapesti Jezsuita Roma Szakkollégium szervezésében. Kiemelkedő sikernek tekinthető, hogy ebben az évben minket is szeretettel láttak, hiszen a korábbi évek gyakorlatához képest, csak keresztény roma szakkollégiumok vehettek részt ezen a konferencián. A Roma Társadalompolitikai Akadémia témája ezen a nyáron a reprezentáció és szervezetépítés volt.  Bővebben

EKF Roma Szakkollégium 3300 Eger, Klapka út 12. Tel.: +3636 524400 E-mail: eger@ekfromaszakkoli.hu
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Széchenyi Terv